3 ข้อหลักของการทำเว็บ

ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าไม่ว่าองค์กร หรือบริษัทไหนๆ มักจะมีเว็บไซต์ของตนเองทั้งนั้น เพราะปัจจุบันอินเตอร์เน็ตเข้ามามีส่วนช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ดังนั้นการสร้างเว็บไซต์ประจำองค์กรถึงถือเป็นสิ่งสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้กับคนที่สนใจ พนักงาน หรือลูกค้าขององค์กรนั้นๆ ฉะนั้นกระบวนการในการสร้างเว็บไซต์จึงมีความสำคัญมากๆ โดยทั่วไปแล้วกระบวนการพื้นฐานในการสร้างเว็บไซต์มีด้วยกันดังนี้
• Planning (วางแผน) เป็นการคร่าวๆข้อมูลว่า เว็บนี้มีจุดประสงค์อย่างไร ใครคือกลุ่มเป้าหมาย มีขอบเขตอย่างไร เนื้อหาจะใส่อะไรลงไปบ้าง เป็นต้น
• Design (ออกแบบ) เป็นขั้นตอนของการลงมือออกแบบเว็บไซต์ตามที่วางแผนเอาไว้ในข้อแรก เพื่อให้ออกมาเป็นเว็บอย่างที่วางแผนเอาไว้ การออกแบบที่ดีควรออกแบบด้วยความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง ไม่ลอกจากเว็บอื่นๆ เนื้อหา สีสัน สอดคล้องไปในทางเดียวกัน
• Development (พัฒนา) เป็นขั้นตอนหลังจากการออกแบบเว็บโดยการเน้นไปที่การเพิ่มเติมฟังก์ชั่นต่างๆ ให้กับเว็บไซต์
• Publishing (ติดตั้ง) เป็นขั้นตอนในการที่เอาเว็บไปฝังไว้บน server เพื่อที่คนเข้าชมเว็บจะสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
• Maintenance (รักษา) เป็นขั้นตอนของการติดตามและดูแล หลังจากที่อัปโหลดเว็บลง server ไปแล้ว การบำรุงในที่นี้หมายถึงการอัพเดตข้อมูลเรื่อยๆ เพื่อให้เว็บมีความเป็นปัจจุบัน
ซึ่งกระบวนการที่กล่าวมานี้เป็นกระบวนการที่คนจะสร้างเว็บนั้นทราบกันดีอยู่แล้ว แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือหลักการสำคัญในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเกิดความสนใจและชื่นชม เพิ่มโอกาสในการขายมากขึ้นด้วย หากเว็บไซต์นั้นเป็นเว็บเกี่ยวกับการค้า โดย 3 ข้อหลักของการทำเว็บดังนี้
1. การพัฒนาเว็บไซต์ ให้มีความทันสมัย โดยรวมแล้วการสร้างเว็บนั้นไม่ใช่เรื่องยากมาก แต่การพัฒนาระบบนั้นสำคัญกว่า จากเดิมที่เว็บไซต์ทั่วๆไป รองรับเพียงคนไทย ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ผู้ที่เห็นความสำคัญของความทันสมัยจะสร้างให้เว็บมีความเป็นสากลมากขึ้น โดยการสร้างให้มี 2 ภาษา หรือมากกว่านั้น ซึ่งข้อดีตรงนี้จะช่วยเพิ่มและขยายโอกาสให้คุณมีกลุ่มลูกค้า หรือผู้เข้าชมเว็บที่หลากหลายมากขึ้น เพิ่มโอกาสในการพัฒนาและโอกาสในการขายให้กับองค์กร หรือบริษัทได้อีกด้วย
2. การอัพเดตข้อมูลข่าวสาร ทุกวันนี้เราจะเห็นเว็บหลายเว็บที่สร้างขึ้นมา แต่ไม่มีการมาดูแลหลังจากสร้าง ปล่อยให้เว็บร้าง ไม่มีการอัพเดตข้อมูลใหม่ๆ ซึ่งไม่ใช่หลักการของเว็บที่ดีเลย การที่เราอัพเดตข้อมูลอย่างสม่ำเสมอจะสร้างฐานความมั่นใจให้กับผู้เข้าชมเว็บว่า เขาจะได้รับข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บในแบบปัจจุบัน ไม่ใช่ข้อมูลที่ล้าสมัย นอกจากนี้การอัพเดตข้อมูลก็จะต้องคำนึงถึงความถูกต้องของข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ด้วย
3. เพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น การทำเว็บที่ดีควรสร้างเว็บที่มีประสิทธิภาพสูง โดยการปรับปรุงระบบต่างๆ อยู่เสมอ พร้อมทั้งเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นในก่อนหน้า แล้วเรียนรู้ถึงปัญหาและวิธีแก้ไขเพื่อมาพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

admin Author