การจัดอันดับเว็บไซต์โดยกูเกิ้ลยึดถือหลักอะไรในการตันสิน

การจัดอันดับเว็บไซต์ในการค้นหาของกูเกิ้ล มีผลอย่างมากต่อการเปิดเข้าชมเว็บไซต์ ดังนั้นหากต้องการจะให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จักในวงงกว้าง มีคนเข้ามาสู่เว็บไซต์มากที่สุดจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้หลักการคร่าว ๆ ในการจัดอันดับของกูเกิ้ล

1. ให้ใส่คีย์เวิร์ดในคำแรกของหัวข้อ content ในเว็บไซต์
2. จำนวนคำบทความที่มีมากกว่าจะนับเป็นบทความที่ดีกว่า ส่งผลให้ถูกจัดอันดับดีกว่า
3. จำนวนคำต้องมีความพอดี ไม่หนาแน่นเกินไปในบทความและต้องมากเพียงพอ
4. บทความที่มีเนื้อหาและหัวข้อซ้ำกับบทความอื่น นับเป็นผลเสียในการจัดอันดับ
5. สิ่งที่ Chrome ไม่ชอบ กูเกิ้ลก็จะไม่ชอบด้วย เพราะกูเกิ้ลและ Chromeเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
6. บทความที่แปลกและสดใหม่กว่าจะถูกจัดอยู่ในอันดับดีกว่า ถึงแม้ว่าบทความเก่าจะมีเนื้อหาดีกว่าก็ตาม ทั้งนี้เป็นเพราะกูเกิ้ลเชื่อว่าบทความเก่ามีความล้าสมัยเข้ามาเกี่ยวด้วย
7. การทำให้บทความเดิมเปลี่ยนอันดับได้สูงขึ้น ทำได้โดยปรับปรุงเนื้อหาบทความมีการเพิ่มเนื้อหาใหม่ลงไป แต่การเพิ่มนั้นต้องมีมากพอไม่ใช่เปลี่ยนเพียงบางคำ
8. ควรให้มีคำที่ต้องการปรากฎอยู่ในช่วง 100 คำแรกของบทความ
9. จำนวนลิงค์ที่มากเกินไปไม่ส่งผลดีต่อการจัดอันดับ
10. บทความที่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาจะถูกจัดเป็นบทความคุณภาพดีในการพิจารณาของกูเกิ้ล ส่งผลต่ออันดับที่ดีกว่า
11. บทความทที่เขียนขึ้นใหม่จะได้อันดับที่ดีกว่าบทความที่ถูกคัดลอกมา
12. การใช้ไวบากรณ์ที่ดีเยี่ยมจะมีผลต่อการจัดอันดับของกูเกิ้ลมากกว่าบทความที่มีไวยากรณ์ผิดเพี้ยนหรือมั่ว โดยเฉพาะบทความภาษาอังกฤษ แต่หลักการนี้ยังไม่ถูกพิสูจน์ในภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ
13. ต้องมีความระมัดระวังในการใส่ลิงค์ เพราะหากลิงค์ที่ใส่ไปสู่เว็บอื่น ๆ เป็นลิงค์ที่ไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้ว จะมีผลให้บทความนั้นถูกเมินได้
14. สำหรับระดับการใช้ภาษาโดยเฉพาะบทความภาษาอังกฤษ ที่มีทั้งภาษาระดับต้น ระดับกลางและระดับสูง การใช้ภาษาระดับสูงจะมีผลในการขึ้นสู๋อันดับสูง ๆ ในการพิจารณาของกูเกิ้ลเช่นกัน
15. ช่วงเวลาในการใช้งานหน้าเว็บไซต์นั้น ๆ เป็นอีกตัววัดสำหรับกูเกิ้ลในการจัดอันดับ หน้าเว็บไซต์ที่มีผู้ใช้อยู่นานกว่าจะได้อันดับสูงกว่า
16. ผลจากการค้นหาคีย์เวิร์ดก่อนหน้าของผู้ใช้จะส่งผลต่อการค้นหาที่จะปรากฎในครั้งต่อๆ ไปด้วย เช่นหากเคยค้นหาคำว่า ที่พัก ต่อด้วยชายทะเล ครั้งต่อมาจะปรากฎคำว่า ที่พักชายทะเล ขึ้นมา
17. การทวิตหน้าของเว็บไซต์ที่มีจำนวนการทวิตมากกว่าก็ส่งผลต่อการจัดอันดับที่สูงขึ้นกว่า

ลองนำหลักการเหล่านี้ไปใช้ในการปรับแต่งและสร้างเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์ติดอันดับต้นๆ ของการค้นหาในกูเกิ้ล เป็นหลักการที่พิสูจน์มาแล้วว่าได้ผลดีทีเดียว

admin Author