อยากเดินบนสายงานในการทำเว็บไซต์ควรศึกษาอะไรบ้าง

ด้วยความที่โลกของเรามีการพัฒนาไปไกลมา โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ โลกที่มีการติดต่อสื่อสารถึงกันได้อย่างเสรี การทำธุรกิจ การทำการตลาด รวมทั้งการติดต่อต่างๆ ล้วนต้องผ่านเว็บไซต์ด้วยกันทั้งสิ้น จึงทำให้อาชีพ ‘นักออกแบบเว็บไซต์’ ได้รับความนิยมมาก โดยจะเริ่มตั้งแต่การเข้าใจในตัวงาน , เข้าใจใน Concept หลังจากนั้นจึงลงมือออกแบบ ด้วยการใช้เครื่องไม้ เครื่องมือต่างๆ และ ‘นักออกแบบเว็บไซต์’ ก็จะต้องเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ เช่น องค์ประกอบของสี , การจัดตำแหน่ง , การเลือกฟอนต์ให้เหมาะสม เป็นต้น
อยากเป็น ‘นักออกแบบเว็บไซต์’ ต้องศึกษาอะไรบ้าง ?
ทฤษฎีพื้นฐานว่าด้วยการออกแบบ
การทำงานออกแบบ ก็เป็นอีกหนึ่งสาขาวิชา ซึ่งคุณจะต้องรู้ว่ามันมีพื้นฐานอะไรบ้าง เช่น การเลือกใช้สีมีความสำคัญต่อชิ้นงานอย่างไร , การเลือกใช้ตัวอักษรเหมาะสม สร้างผลอย่างไรต่อเว็บไซต์ ซึ่งคุณสามารถลองหาอ่านได้จาก Google และค้นหา ‘Web design principles’ ซึ่งความรู้ดีให้อ่านเพียบเลย
เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ
เมื่อคุณศึกษาทฤษฎีพื้นฐานในการออกแบบแล้ว ระดับต่อมา ก็คือการเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือสำหรับการออกแบบเว็บไซต์ตามปกติทั่วไปเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมาก ในการออกแบบเว็บไซต์ ก็คือ โปรแกรม Adobe Photoshop และอีกตัวคือ Adobe illustrator สำหรับโปรแกรมตัวนี้มีไว้ใช้ในงานออกแบบกราฟิกประเภท Vector หรือ ภาพที่เมื่อขยายแล้วจะไม่แตก มีความคมชัดอยู่เช่นเดิม ส่วนอีกตัวที่มีความน่าสนใจมาก ก็คือ Adobe Firework สำหรับโปรแกรมตัวนี้ จะเป็นตัวนำความสามารถของ Photoshop + illustrator มาควบรวมไว้ด้วยกัน ทำให้การออกแบบเว็บมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
ภาษาเว็บไซต์
ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้มีหน้าที่พัฒนาเว็บไซต์ แต่ก็ควรจะศึกษาหาความรู้ไว้บ้าง ซึ่งสำหรับภาษาที่ควรรู้ติดตัวเอาไว้ ก็คือ ภาษา HTML และ CSS เพราะในปัจจุบันนี้คนทำเว็บดีไซน์ส่วนใหญ่ จะต้องมีความรู้ทางด้านภาษานี้ด้วย เพราฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเพิ่มพูนทักษะของตัวเอง ก็แนะนำให้อัพเดทความรู้ภาษาเหล่านี้เข้าไปด้วยก็จะดีกว่า
เข้าใจว่าเว็บไซต์มีเรื่องจำกัด
ความจริงแล้วเว็บไซต์ ก็ยังมีข้อจำกัดบางอย่างซึ่งไม่อาจแสดงผลได้เหมือนตอนตั้งใจออกแบบ หรือเมื่อแสดงแล้วพบว่ามันไม่เหมาะสม เช่น การเลือกใช้ฟอนต์ สำหรับในงานสื่อสิ่งพิมพ์ การเลือกใช้ฟอนต์ประเภทลายมือ อาจอ่านได้ง่าย แต่เมื่อมาอยู่รูปแบบของเว็บไซต์แล้ว ฟอนต์นั้นก็อาจอ่านยากก็เป็นได้ ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกหงุดหงิดเวลาใช้ หรือแม้แต่ขนาดของเว็บไซต์เอง คุณต้องเข้าใจว่าคนที่เข้ามาดูเว็บไซต์นั้น พวกเขาดูผ่านอุปกรณ์แตกต่างกัน เช่น PC , Tablet หรือ Smartphone ตอนที่อยู่ในขั้นตอนออกแบบ คุณจำเป็นต้องรู้ว่าแต่ล่ะตัวนี้ มีข้อจำกัดอย่างไร เพื่อการสร้างเว็บไซต์ที่สมบูรณ์

admin Author